info@praktijkdelcourt.nl - Romulushof 38 - 6215 EJ Maastricht - t 043 3433152 - m 06 20549775

VERGOEDING

De meeste ziektekosten- en zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Sommigen vergoeden het gehele consult. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

AFSPRAAK AFZEGGEN

Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht hiervan 24 uur van te voren bericht te geven, anders wordt de tijd van het afgesproken consult in rekening gebracht.

KLACHTEN-TUCHTCOMMISSIE

Alle VBAG leden zijn beëdigd en zijn gehouden aan de Klacht- en Tucht-regeling van de organisatie, waar patiënten en leden van de VBAG met klachten terecht kunnen en waar hun belangen worden behartigd. In verkeer met mijn patiënten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de VBAG.

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen De VBAG is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.