WERKWIJZE

Bij het eerste consult bespreken we uitgebreid uw gezondheids-klachten, eerder gestelde diagnoses en behandelingen, het leefpatroon en de dagelijkse voedingsgewoonten. Hieruit ontstaat een beeld van uw persoonlijkheid. Bij elkaar duurt dit eerste gesprek anderhalf uur. Op grond van deze informatie stel ik een behandelplan samen, dat we tijdens het tweede consult bespreken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de klachten. Tussentijds is er een evaluatie, om in overleg te bepalen of de behandeling effectief is en hoeveel consulten er nodig zijn.